Bilderna uppdateras automatiskt i 10 sek. intervaller.
Webcam på väggen

Webcam i hangaren